11-та Национална конференция за редки болести 2020: Добре дошли!
11-та Национална Конференция за Редки Болести 2019

Уважаеми колеги и приятели,

Имам удоволствието и честта да Ви поканя на 11-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, която ще се проведе на 11-12 септември 2020 г. в хотел "Империал", Пловдив.

На конференцията ще бъдат представени новостите и актуалните тенденции в диагностиката, лечението и проследяването на редките болести, развитието на европейските референти мрежи и достъпа до иновативни технологии.

Надявам се на Вашата подкрепа и участие в 11-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци.

Проф. д-р Румен Стефанов, дм

 

 

Важни дати Сателитни симпозиуми

Ранна регистрация - 30 юни 2020

Късна регистрация - 15 август 2020

Краен срок за изпращане на резюмета - 31 юли 2020

 

Предишни конференции

Първа национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 28-30 май 2010 - Пловдив, България

Втора национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 9-11 септември 2011 - Пловдив, България

Трета национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 14-15 септември 2012 - Пловдив, България

Четвърта национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 13-14 септември 2013 - Пловдив, България

Пета национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 26-27 септември 2014 - Пловдив, България

Шеста национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 11-12 септември 2015 - Пловдив, България

Седма национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 09-10 септември 2016 - Пловдив, България

Осма национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 08-10 септември 2017 - Пловдив, България

Девета национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 31 август - 1 септември 2018 - Пловдив, България

Десета национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 13-15 септември 2019 - Пловдив, България

 
Copyright © 2020 • www.raredis.org • Всички права запазени